Home Member Products News Link download
สวัสดีเพื่อน ๆ นักบินทุกท่านที่กรุณาเขามาเยี่ยมชมเวปของชมรมของพวกเรา สำหรับ เพื่อน ๆ ที่อยู่บริเวณใก้ลเคียงพื้นที่สันตหีบ หรือผ่านมาก็สามารถลงมาร่วมกิจกรรมการบินในช่วงเย็นได้ทุกวันที่สนาม 700 ไร่ ที่ตั้งของสนามก็อยู่บริเวณบ้านเตาถ่านติดกับถนนสุขุมวิทเลยครับ
วันนี้เราก็มาเริ่มต้นด้วยการแนะนำ ประธานชมรม ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับท่านก่อนเป็นท่านแรกครับ ท่านชื่อ นาวาเอกสุทัศน์ โพธิวิหก สมาชิกเจอในสนามจะได้รู้จักท่านและในโอกาสหน้าจะนำแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการนำพาชมรมของเราให้เพื่อน ๆ สมาชิกได้ทราบ
 
 
 
สมาชิก สินค้า ข่าว ดาว์โหลด ลิงค์ rc แผนที่สนามบิน webmaster